Shopperne: Det nye proletariatet

Kineserne sparer ca en fjerdel av det de tjener. Amerika drukner i gjeld. I Europa er ledigheten svær. Til nå har amerikanerne stått for shoppingen godt fulgt av europerne. Og Kina øker produksjonen.  Vi i vesten er i ferd med å bli et nytt proletariat. Forgjeldet som vi er, eier vi egentlig lite. Se bort fra Norge, foreløpig.

Vi må snu opp ned på begrepet arbeiderklasse her i vesten. Vi må innse at kjøpesenterne er de nye fabrikkene.

Eliten forakter de som fyller opp kjøpesentrene. Nå er det på tide at de innser hvilken viktig jobb som utføres der. På kjøpesenteret foregår det manuelle arbeidet så og si på samlebånd, ved kassa der konsumenten løfter varer på bånd, for så å samle det i poser, før han utfører gammeldags tungrarbeid ved å bære posene selv i neste etappe. Eller skyver en tralle slik gruvearbeiderne gjorde på syttenhundretallet.

Utføres ikke dette arbeidet med flid og plikt vil alt bryte sammen. De trygdede utgjør en stor del av denne arbeidstokken. Trygdede er ikke en byrde for samfunnsøkonomien som mange tror. De bidrar til at penger spres og fordeles jevnt. De er effektive arbeidere i de nye fabrikkene. Trygden bør derfor kalles lønn.

For at de nye fabrikkene skal fungere optimalt bør staten tilrettelegge for kasting på en mer effektiv måte.

Det er grenser for hva et hjem kan romme. Kasting er ikke noe negativt. Miljøstasjoner  utbygges der shopperne, nå i funkjsonen kastere, får enda mer i lønn for å kvitte seg med det i de har kjøpt, i stedet for som i dag; å måtte betale avgift.

Kineserne, inderne og brasserne bør i starten gi en slags i-hjelp til vesten for fornyet infrastruktur og fabrikkbygninger som stimulerer den nye arbeiderklassen, kalt kjøperne til å yte sitt beste. Vestens fortrinn er at vi er gode kjøpere. Japanernes store handicap i den sene kapitalismen er for eksempel at de sparer for mye. Slik er det trolig med alle asiater. De får ikke til å handle så det monner.

Bare en videreutvikling av det vi i dag kaller kjøpesentere, komplettert med et effektivt kastesystem kan redde kapitalismen. Drivkraften vil være den vestlige konsumentens medfødte shoppinginstinkt.

I den nye verdensordenen vil superkonsumentene være proletariatet.